"Att jobba som psykolog kräver stort tålamod, äkta engagemang - och rätt kunskaper"

Aleksandar Djordjevic har en examen från pyskologprogrammet. Idag arbetar han som legitimerad psykolog inom öppenvårdspsykiatrin.

Aleksandar Djordjevic, examen psykologprogrammet

Vad är det bästa med ditt jobb som psykolog?

– Det är nog att det i stort sett alltid känns meningsfullt och lärorikt. Jag jobbar med en psykologisk behandlingsmetod som kallas dialektisk beteendeterapi (DBT), vilken är särskilt utformad för patienter med komplexa problem och som ofta skadar sig själva. Det gör att mitt arbete många gånger handlar om att faktiskt rädda liv – inte om första hjälpen på ett fysiskt plan men om att hjälpa personer att välja att fortsätta leva och se att de kan skapa ett liv värt att leva.

– Eftersom patienterna ofta har stora svårigheter behöver jag som psykolog vara kunnig teoretiskt och praktiskt i behandlingsmetoden och samtidigt ha ett stort tålamod och äkta engagemang. Jag lär mig nytt varje dag i mötet med mina patienter och i handledningen med mina kollegor i DBT-teamet. Jag valde att bli psykolog både för att jag ville förstå vad det är som får människor att utvecklas, förändras och ta steg i livet på olika sätt, och för att hjälpa andra att göra just detta.

Studentkommuni…
2022-12-20