Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer och skolledare (7,5 hp)

Kursen ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Den ger också kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ges digitalt på distans men med internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Klassrum
Klassrum. Foto: Unsplash.com

Om kursen

En resultatorienterad utbildning som ger rektorer den kombination av teoretiska kunskaper och handfasta råd som verkligen kan göra skillnad för elever som av olika skäl har svårt att klara utbildningens mål. Genom en fördjupad förståelse för orsakerna till funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller andra ohälsofaktorer kan rektorn i samverkan med elevhälsoteamet arbeta med kunskapsbaserade insatser med bevisad effekt.  

Mer information

Profile image

Sandra Lannergren

Projektadministratör
Michelle Azorbo
2024-02-14