Skip to main content

Bästa reseberättelse 2018/2019

Vårterminen 2019 åkte Elin Doyle, student på läkarprogrammet, till Makerere universitetet i Uganda och hennes reserapport har utsetts till bästa rapport 2018/2019.

Under vårterminen 2019 åkte Elin Doyle, student på läkarprogrammet, till Makerere universitetet i Uganda för att göra ett utbyte. Hennes reseberättelse har utsetts till Karolinska Institutets bästa reserapport läsåret 2018/2019.

Varje läsår utser en grupp under Kommitteen för utbildning tre vinnare i tävlingen om årets bästa reseberättelse. De tre berättelser som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet uppmärksammas.

På andra plats kom Felicia Stålhand, student på psykologprogrammet som var på utbyte i Australien och på tredje plats kom Hrista Micheva, biomedicinprogrammet, som gjorde utbyte i Singapore.

I sina rapporter berättar studenterna om allt från de första stegen inför sina ansökningar till sina upplevelser under utbytet, både studiemässigt och på ett personligt plan. Uppmaningen till läsarna är att våga ta chansen att söka utbytesstudier. Du kommer inte att ångra dig!

Du hittar de andra reserapporterna från 2018/2019 online - läs dem och inspireras!