Bedömning med KI-portfolio - information för studenter

KI-portfolio är en digital portfoliotjänst för klinisk bedömning. Tjänsten används i dagsläget på fysioterapeutprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och tandläkarprogrammet.

Hur tjänsten fungerar

KI-portfolio fungerar genom en mobilapp för att samla bedömningar och en webbplats för att granska framsteg. Mobilappen är designad för att även kunna fungera utan internetuppkoppling. Kliniska bedömningsformulär som fyllts i offline kan skickas in när internetuppkopplingen fungerar igen.

Förutom med hjälp av en app går KI-portfolio även att nå på kiportfolio.epads.mkmapps.com.

Syftet med KI-portfolio

Digital insamling av data vid upprepad observation/bedömning och återkoppling från till exempel handledare, annan profession, medstudent samt självvärdering, med möjlighet till systematisk uppföljning av lärande och progression över tid. Detta kan stödja studenters självregulerande lärande samt säkerställa underlag för beslut om övergripande måluppfyllelse.

Fördelarna med KI-portfolio

 • Ökad kommunikation och engagemang mellan personal och studenter inom universitet och praktik
 • Förbättrad förmåga att övervaka och granska studentens framsteg i kliniska placeringar, vilket möjliggör tidig intervention om så krävs
 • Utvecklar meningsfulla färdigheter i digital kompetens
 • E-postverifiering är säkrare än handritade signaturer och ger ett granskningsspår
 • Ingen transport eller förvaring av papperskopior av klinisk bedömning, vilket minskar risken för förlust eller skada
 • Datasäkerhet som ifylld dokumentation förvaras säkert på en säker server
 • Tidsrapporter på papper byts ut, vilket minskar fel och administrationstid
 • Miljövänligare tack vare reducerat pappersarbete

ePAD - Student Introduction

Mobile App Student Guide

Startsida Myprogress ePAD-appen
Startsida Myprogress ePAD-appen Foto: N/A

Studentinloggning

Du som student loggar in i portfolio i samband med klinisk verksamhet som till exempel VFU.

Portfolion nås dels genom att ladda ner appen Karolinska Institutet ePAD från App Store eller Google Play, samt via Welcome to Karolinska Institutet ePAD.

I följande text finner du först instruktion för inloggning via app därefter instruktion för inloggning via webbgränssnitt.

Inloggning via app

 • Ladda ner den senaste versionen av appen
 • Tryck på knappen Sign In
 • Godkänn meddelandet om b2clogin.com
 • Tryck på knappen KI
 • Fyll i dina ordinarie KI-inloggningsuppgifter och logga in
 • Du är inne i appen och ska se dina formulär

Inloggning via en webbläsare

 • Gå till kiportfolio.epads.mkmapps.com
 • Klicka på knappen Sign In
 • VIKTIGT! Klicka på knappen KI
 • Fyll i dina ordinarie KI-inloggningsuppgifter och logga in
 • Du är inne i tjänsten och ska se dina formulär

Utloggning via en webbläsare

 • Klicka på det lilla låset (Sign Out) högst upp till höger för att logga ut
 • Viktigt att tänka på om samma surfplatta eller dator används av flera att stänga hela webbläsaren
Wietze De Vries
2023-08-22