Kursplan för

Ekonomi och juridik för optiker 3, 4 hp

Economy and Swedish law in optometry 3, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12
Kurskod
1OP030
Kursens benämning
Ekonomi och juridik för optiker 3
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämden för optikerprogrammet
Datum för fastställande
2009-10-16
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2011-12-05
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från Optikerprogrammets termin 1 och 2 samt minst 45 högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna: - göra ekonomiska beräkningar relaterade till drift av optometrisk verksamhet. - visa kännedom om lagar och regler som reglera den kommersiella delen av optometrisk verksamhet.

Innehåll

Kursen ges som en distansutbildning via plattformen PingPong. Studenterna arbetar med övningar och laborationer, samt inlämningsuppgifter på distans. Ekonomidelen innehåller: Företag och dess omvärld, Intressenter och mål, Ekonomiska begrepp och samband, Marknadsföring, Finansiering, samt Finansiering. Juridikdelen innehåller: Produktansvar, Köplagar, Märkningsbetämmelser, Marknadslagar, samt Arbetslagsstiftning.

Arbetsformer

Kurserna omfattar instuderingsmaterial, övningar och laborationer via distansutbildningsplattformen PingPong.

Examination

Examinationen består av godkända inlämningsuppgifter som lämnas in via PingPong. Betysgraderna Underkänd/Godkänd (UG) används.

Övriga föreskrifter

Examinationen består av godkända inlämningsuppgifter som lämnas in via PingPong. Betysgraderna Underkänd/Godkänd (UG) används.

Litteratur och övriga läromedel

Kurskompendium