Kursplan för

Klinisk rotation - medicin 1, 6 hp

Clinical rotation - internal medicine 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , HT09 , VT19
Kurskod
2EE054
Kursens benämning
Klinisk rotation - medicin 1
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2008-06-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2008

Särskild behörighet

Allmänna krav - Mycket goda kunskaper i engelska motsvarande 550 TOEFL poäng eller mycket goda kunskaper i svenska motsvarande godkänt TISUS-test. - Tre års studier vid ett studieprogram i medicin - Förmåga att ta anamnes och utföra fysikaliskt status på en patient - Basala datorkunskaper Särskilda krav Godkänd på läkarutbildningens kurs i internmedicin eller motsvarande

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna: • Känna igen, beskriva, förklara och bedöma vanliga symtom och undersökningsfynd vid vanliga och viktiga sjukdomar och hälsoproblem inom verksamhetsområdet. • Veta vilka diagnostiska metoder som är tillgängliga inom området. • Diagnostisera och upprätta en behandlingsplan för vanliga hälsoproblem inom området • Känna till den multidisciplinära och multiprofessionella vårdkedjan för vanliga hälsoproblem inom området. • Reflektera över aspekter av professionell utveckling under kursen.

Innehåll

Den kliniska rotationen omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka inom universitetssjukhuset. Ett individuellt schema med auskultationer på olika kliniker upprättas för varje student.

Arbetsformer

Rotationen sker under kontinuerligt handledning av läkare på klinikerna.

Examination

En skriftlig dokumentation av närvaro, i den form som handledaren beslutar, ska redovisas. En muntlig eller skriftlig rapport över rotationen betygsätts av handledaren. Obligatorisk närvaro: Närvaro är obligatorisk vid alla klinisk aktiviteter. Handledaren avgör hur frånvaro kompenseras.

Litteratur och övriga läromedel