Karolinska Institutets webbplats, ki.se är tillfälligt stängd på grund av tekniskt underhåll

This message will follow in English.

Vi arbetar för att få upp webbplatsen så fort som möjligt. Försök igen senare eller kontakta oss genom något av följande sätt:

Kontakta Karolinska Institutet

telefon: 08-524 800 00, bemannad vardagar 08.00-16.30
fax: 08-31 11 01

Postadress:
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Besöksadress:
Nobels väg 6, Solna
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Registrator 
telefon: 08-524 865 95
fax: 08-31 11 01
e-post: 
registrator@ki.se

Universitetsbiblioteket 
telefon: 08-524 84 000
e-post: 
kib@ki.se
webbplats:
https://kib.ki.se/ 

Presskontakter (endast för journalister)
telefon: 08-524 860 77
Pressrum med pressmeddelanden, e-post: pressinfo@ki.se

Reception och butik, campus Solna 
telefon: 08-524 866 00
e-post: 
reception@ki.se
webbshop

Optikerutbildningens ögonklinik
telefon: 08- 524 825 22
e-post:
optiker@cns.ki.se

Universitetstandvården
Akutmottagning, telefon: 08-524 88 200, måndag-fredag 07.30-9.00
e-post:
vuxentandvarden@ki.se

Student på KI

·       Logga in i lärplattfomen canvas

·       Logga in i studentmejlen

·       Allmän studie- och karriärvägledning: 
telefon 08-524 863 50, telefontid måndag-torsdag 09:30-11:00
e-post 
studievagledning@ki.se

·       Antagning: 
telefon 08-524 862 50, telefontid tisdagar och torsdagar 09.30-11.30.
e-post 
antagning@ki.se

·       Studenthälsan: e-post studenthalsan@ki.se

Medarbetare

·       Läs e-post på webben

·       Logga in i PA-webben (Primula) 

·       Se och godkänna en faktura i ekonomisystemet

·       Få hjälp med ett IT-problem i självserviceportalen

·       Boka lokal i Timeedit

In English:

The website of Karolinska Institutet, ki.se, is temporarily closed due to technical maintenance

We are working on getting the website up and running as soon as possible. Please try again later or contact us in one of the following ways:

Contact Karolinska Institutet

phone: (switchboard) +46 (0) 8-524 800 00, the switchboard is staffed Monday to Friday 08.00-16.30

Postal address:
Karolinska SE-171 77 Stockholm
S-171 77 Stockholm
Sweden

Visiting address:
Nobels väg 6, Solna
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Registry Office 
phone: +46 (0) 8-524 865 95
fax: +46 (0) 8-31 11 01
e-mail: 
registrator@ki.se

University Library
phone: +46 (0) 8-524 84 000
e-mail: 
kib@ki.se
website:
https://kib.ki.se

Press office
phone: +46 (0)8 524 860 77
email:
pressinfo@ki.se
press releases

Reception desk and shop, Campus Solna
phone: +46 (0)8 524 866 00
email:
reception@ki.se
webbshop

Students

·       Log in to canvas

·       Student e-mail

·       Study and Career Advice Service 
phone: +46 (0)8 524 863 50 Monday-Thursday 09:30-11:00
e-mail: 
study-guidance@ki.se

·       Admission
phone: +46 (0)8 524 862 50 Tuesday and Thursday 09:30-11:30

·       Student Health Centre
email: studenthalsan@ki.se

Staff

·       Access my my webmail

·       Log in to PA-web (Primula) 

·       Approve an invoice in the finance system

·       Solve an IT-realted issue in the selfserviceportal

·       Book premises in Timeedit