Kursplan för

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa, 3 hp

Advanced course of coordination of rehabilitation in occupational healthcare, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
9D1012
Kursens benämning
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KIDS
Datum för fastställande
2019-10-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vård eller medicin och genomgått Rehabkoordinator - att koordinera rehabiliteringsprocessen 7,5 hp, eller motsvarande.

Mål

Kursens övergripande syfte är att deltagarna i praktiken ska kunna agera som en oberoende expertresurs utifrån ett konsultativt arbetssätt genom att

  • i praktiken kunna koordinera insatser i mer komplicerade ärenden
  • strategiskt praktisera en högre diversitet av ärenden som uppstår inom företagshälsa
  • kritiskt granska, värdera, identifiera och praktisera de komplicerande faktorer som har betydelse för återgång till arbete

Deltagarna ska även kunna redogöra för och förstå betydelsen av mångfald (genus, kultur och språk) och emotionella faktorer som påverkar rehabiliteringsprocessen.

Innehåll

Kursen behandlar:

  • rehabkoordinatorns uppdrag på en företagshälsovård
  • fördjupning i återgång i arbete
  • fördjupning i arbetsrätt
  • Försäkringskassans samordningsansvar
  • mångfald och emotionella faktorer såsom t. ex. genus, kultur och språk

Arbetsformer

2+1 dag (3 hp)
Kursen inleds ca fyra veckor före första kursträff med inläsning av obligatorisk kurslitteratur.

Kursen bedrivs som campus och distansutbildning på deltid. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion. Kursen kommer att innehålla t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatorisk närvaro vid kursseminarier.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer fungerar