Kursplan för

Radiologisk bröstdiagnostik, 7,5 hp

Radiologic Breast Diagnostics, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2009.
Kurskod
9H9004
Kursens benämning
Radiologisk bröstdiagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2009-02-17
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2009

Särskild behörighet

Röntgensjuksköterskeexamen eller sjuksköterskeexamen.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - beskriva bröstens normala anatomi och fysiologi - beskriva bröstens sjukdomar och behandlingsmetoder - jämföra skilda diagnostiska metoder för sjukdomar i brösten - reflektera över patientupplevelse vid sjukdom i brösten och analysera bemötandet av patient vid radiologisk bröstdiagnostik - jämföra aktuell forskning inom området

Innehåll

Innehållet i kursen är bröstens anatomi och fysiologi, bröstens sjukdomar, behandlingsmetoder, diagnostiska metoder, patientupplevelse och bemötande. Dessutom aktuell forskning och ett projektarbete inom eget valt område.

Arbetsformer

Under intensivveckan ges ett stort antal föreläsninger. Med dessa som grund ges ett antal studieuppgifter som bearbetas mellan resterande kurstillfällen. Vid dessa kurstillfällen redovisas och diskuteras sedan de utdelade uppgifterna. Inom kursens ram anordnas också möjlighet till klinisk utbildning för de som saknar erfarenhet.

Examination

Skriftlig tentamen och skriftligt och muntligt redovisad inlämningsuppgift. Obligatoriskt deltagande: Redovisningar är obligatoriska.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursen ersätter Radiologisk bröstdiagnostik 5p (QAL154)

Litteratur och övriga läromedel

Oligatorisk litteratur

Bröstet Arver, Brita; Sjöberg, Nils-Otto; Mattsson, Lars-Åke
European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis Perry, N.
Lanyi, Marton Mammography : diagnosis and pathological analysis
Mammography positioning technique : for the medio lateral oblique projection (MLO) Tabár, László