Kursplan för

Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp

Diabetic eye care - image documentation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , HT16 , HT19 , VT24
Kurskod
9K8059
Kursens benämning
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-03-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2016-08-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt Oftalmologi för sjuksköterskor eller motsvarande om minst 30 hp. Alternativt magisterexamen i optometri. Alternativt läkarexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

 

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • förklara hur diabetes kan påverka ögonen och den totala synupplevelsen
  • identifiera olika diabetiska näthinneförändringar utifrån ögonbottenfotografier
  • jämföra svårighetsgraden av olika diabetiska näthinneförändringar
  • analysera, bedöma och värdera fototeknik och dokumentation av ögonbottenbilder
  • motivera vikten av att tidigt upptäcka diabetiska förändringar i ögat och hur detta påverkar behandling

Innehåll

Kursen behandlar ämnet ur två olika perspektiv:
1) Diabetes: patofysiologi, diagnos, behandling och omvårdnad.
2) Ögat: diabetesspecifika förändringar i ögat framförallt näthinnan, speciell undersökningsmetodik framförallt fotodokumentation inklusive fototeknik, handläggning, farmakologiska och kirurgiska behandlingsmetoder.

Arbetsformer

Undervisningen sker på modifierad distans med självstudier utifrån föreläsningar, litteraturhänvisningar och inlämningsuppgifter. Kursträffar med föreläsningar, grupparbeten och seminarier sker på kursorten.

Vid seminarier och grupparbeten är närvaron obligatorisk. Vid frånvaro från obligatoriska moment ska studenten göra en ersättningsuppgift.
 

Examination

Kursen examineras genom aktiv medverkan vid seminarier, inlämningsuppgifter, skriftlig individuell tentamen samt muntlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Diabetes Agardh, Carl-David; Berne, Christian
Saxena, Sandeep. Diabetic retinopathy
Lumbroso, Bruno; Rispoli, Marco; Savastano, Maria Cristina Diabetic retinopathy
Clinical Strategies in the Management of Diabetic Retinopathy : A step-by-step Guide for Ophthalmologists Bandello, Francesco.; Zarbin, Marco Attilio.; Lattanzio, Rosangela.; Zucchiatti, Ilaria.
Oftalmologi : nordisk laerebok og atlas Høvding, Gunnar
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel