Kursplan för

Klinisk kurs i ortodonti - Barnpsykologi/psykiatri och interceptiv ortodonti, 7,5 hp

Clinical course in orthodontics - Child psychology/psychiatry and orthodontic interception, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF004
Kursens benämning
Klinisk kurs i ortodonti - Barnpsykologi/psykiatri och interceptiv ortodonti
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: - visa integrerad kunskap om barns mentala utveckling i relation till behandlingsmotivation och -co-operation - identifiera och särskilja barn med psykosocialt handikapp - ha god kunskap om hur bettutvecklingen kan gynnas av tidig interceptiv behandling - ha god kunskap och kunna självständigt utföra åtgärder för att styra bettutvecklingen - ha god kunskap om olika apparaturtyper och självständigt kunna tillämpa dem i en behandling - självständigt behärska reparation av trasig apparatur - uppvisa god förmåga att informera, motivera och instruera patient som får interceptiv behandling - handleda och undervisa allmäntandläkare i utförande av interceptiva behandlingar

Innehåll

Barn och ungdomspsykologi/psykiatri. Teori om interceptiv ortodonti. Kliniska applikationer av: klammerplåt, tillväxtadapterande funktionell apparatur, och enkla fastsittande apparatursystem samt deras framställning. Kliniska övningar i patientomhändertagande där interceptiv vård ska utföras.

Arbetsformer

Föreläsningar i basal barn- och ungdomspsykologi/psykiatri, kurslitteraturseminarier, laboratoriedemonstrationer om tillverkning av avtagbar apparatur. Förberedelse och genomförande av föreläsning som riktar sig till tandläkarstudenter. Kliniskt arbete på egen patient.

Examination

Skriftlig kunskapsredovisning Utvärdering av föreläsning Muntlig redovisning av vald vetenskaplig artikel relaterad till interceptiv ortodonti Redovisa självständigt behandlad patient Praktiskt prov i trådbockning samt reparation av trasig apparatur

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Graber, Thomas M.; Rakosi, Thomas; Petrovic, Alexandre G. Dentofacial orthopedics with functional appliances
Littlewood, S J; et al The role of removable applicances in contemporary orthodontics 191 (2001) :6, s. 304-10

An introduction to orthodontics Mitchell, Laura; Doubleday, Bridget; Littlewood, Simon J.; Nelson-Moon, Zararna L.
Patti, Antonio; D'Arc, Guy Perrier Clinical success in early orthodontic treatment