Kursplan för

Klinisk kurs i ortodonti - ortodontins roll vid oral rehabilitering, 7,5 hp

Clinical course in orthodontics - orthodontics as part of oral rehabilitation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF006
Kursens benämning
Klinisk kurs i ortodonti - ortodontins roll vid oral rehabilitering
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

- visa fördjupad förståelse för morfologiska och funktionella konsekvenser av tandförlust, sjukdomar i tändernas stödjevävnad och uttalade skelettalt betingade bettavvikelser - planera vården i kollegialt samråd med övriga odontologiska specialiteter - välja och värdera olika behandlingsalternativ - praktiskt genomföra den ortodontiska behandlingsdelen - visa fördjupad förståelse för skillnader mellan ortodontibehanling på barn och vuxna

Innehåll

”State of the art”presentationer för de olika odontologiska specialiteterna. Olika möjligheter att bemästra problem förorsakad av avsaknad av tand/tänder, implantat, preprotetisk ortodonti, ortognatisk kirurgi, bendistraktion, ortodontisk behandling vid parodontal skada. Ortognatkirurgisk planering. Multidisciplinära ”aplasironder”. Antiapnéskenor.

Arbetsformer

Föreläsningar, gemensamma terapiplaneringsronder samt kliniskt arbete på patienter.

Examination

Redovisa kunskaper kring ortodontis roll vid bettrehabilitering och tillämpa dessa kunskaper i kliniska behandlingssituationer. Redogöra för genomgångna patientfall. Analys och syntes av egna patientfall.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Ong, MA; et al Interrelationship between periodontics and adult orthodontics 25 (1998) :4, s. 271-7

Proffit, William R.; White, Raymond P.; Sarver, David M. Contemporary treatment of dentofacial deformity
Roblee, Richard D. Interdisciplinary dentofacial therapy : a comprehensive approach to optimal patient care