Kursplan för

Klinisk kurs i ortodonti - ortodontisk biomekanik och behandlingsteknik, 15 hp

Clinical course in orthodontics - orthodontic biomechanics and treatment techniques, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF007
Kursens benämning
Klinisk kurs i ortodonti - ortodontisk biomekanik och behandlingsteknik
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

- välja och värdera fördelar och nackdelar med olika ortodontiska material - utreda och planera kraftsystem för optimal tandförflyttning - integrera och bedöma krafternas atrogena och iatrogena effekter - visa fördjupad förståelse för och självständigt kunna utföra behandling med fastsittande och avtagbar apparatur - visa fördjupad förståelse för och självständigt kunna utföra behandling extraorala apparatur - visa fördjupad förståelse för och självständigt kunna installera retentionsapparatur - visa fördjupad förståelse för och kunna identifiera indikationer för skelettala förankringssystem - praktiskt utföra patientbehandlingar med tillämpning av minst en behandlingsteknik - visa goda insikter i någon ytterligare behandlingsteknik

Innehåll

Ortodontisk biomekanik. Ortodontiska apparaturer (fastsittande, avtagbara, funktionella, extra-orala, retention). MBT behandlings teknik. Självligerande bracketssystem, Lingual teknik, Mini-implantat. Iatrogena effekter.

Arbetsformer

Arbete med simulatorer. Instudering av lärobokskapitel om biomekanik. Föreläsningar om ortodontisk behandlingsteknik. Auskultation på klink där s.k. ”lingual ortodonti” bedrivs. ”Hands-on” kurs för träning i applicering av mini-implantat. Patientbehandling under handledning.

Examination

Skriftlig examination av biomekanik och behandlingsmetoder och deras tillämpning i behandlingen. Redovisning till huvudhandledare av minst 30 behandlade patientfall. Redovisning av slumpvist utvalda fall för extern examinator.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

McLaughlin, Richard P.; Bennett, John C.; Trevisi, Hugo J. Systemized orthodontic treatment mechanics
Mulligan, Thomas F.; Mulligan, Thomas F. Common sense mechanics in everyday orthodontics
Nanda, Ravindra Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics
Ludwig, Björn Mini-implants in orthodontics : innovative anchorage concepts
Orthodontic materials : scientific and clinical aspects Brantley, William A.; Eliades, Theodore