Kursplan för

Klinisk kurs i ortodonti - ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering, 15 hp

Clinical course in orthodontics - orthodontic diagnosis and treatment planning, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF008
Kursens benämning
Klinisk kurs i ortodonti - ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

- visa fördjupad kunskap om olika ortodontiska behandlingsbehovsindex - prioritera patienter efter behandlingsbehov - utvärdera risk/nytta med behandling - självständigt undersöka patienter och utreda diagnos av deras bett- och tandpositionsavvikelser - självständigt tillämpa adekvata undersökningsmetoder - göra en behandlingsplan som har förankring i evidensbaserad kunskap - förklara och motivera en planerad behandling för patienten

Innehåll

Behandlingsbehovsindex. Indikationer för ortodontisk behandling. Prognos. Komplikationsrisker. Retention och stabilitet. Anamnes. Klinisk undersökning. Klinisk dokumentation (avtryckstagning, klinisk fotografering, röntgenundersökningar, analys av gipsmodeller och röntgenbilder, kefalometrisk analys). Syntes och problemlista. Behandlingsplan (indikation, mål, terapiform, behandlingstid, prognos, patientens insats, risk/nytta). Patientinformation.

Arbetsformer

Inläsning av lärobok i seminarieform. Inregistrering och undersökning av patienter. Terapimöten med argumentation och motargumentation. Ronder med andra odontologiska specialiteter. Terapipresentationer till patienterna.

Examination

Skriftligt förhör i ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering. Muntligt förhör omfattande test i behandlingsbehovsbedömning, diagnos och terapiplan på tidigare behandlade fall. Bedömning av förmågan att tillämpa kunskaperna i kliniken.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Jacobson, Alexander; Jacobson, Richard L. Radiographic cephalometry : from basics to 3-D
Proffit, William R.; Fields, Henry W.; Sarver, David M. Contemporary orthodontics
Rakosi, Thomas; Jonas, Irmtrud; Graber, Thomas M. Orthodontic diagnosis
An introduction to orthodontics Mitchell, Laura; Doubleday, Bridget; Littlewood, Simon J.; Nelson-Moon, Zararna L.
Shaw, WC; O'Brien, KD; et al Quality control in orthodontics: : indices of treatment need and treatment standards 170 (1991) :3, s. 107-12