Farmakologi

  • 15 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursen förmedlar kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismer. Kursen vänder sig till dig som inte är medicinare men som kan förväntas få stor nytta av dessa kunskaper inom övrig sjukvård, läkemedelsindustri eller inom forskning.

Anmälan VT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 15 januari 2024 - 24 mars 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-32000

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.  Alternativt kursen Människans fysiologi, 30 hp.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lilly Schwieler, lilly.schwieler@ki.se, 08-524 867 34

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen