Fysiologi - en introduktion

  • 7,5 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övningar får du en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. Kursen innehåller delar såsom cellen och arvet, anatomi, nervsystemet, sinnesorganen, hormonsystemet, hjärtat och cirkulationen, andningen, njurarna, mag-tarmkanalen, rörelseapparaten, fortplantning och försvarsmekanismer. Undervisning och redovisningar på engelska kan förekomma.  

Anmälan VT21

  • 25%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 18 januari 2021 - 06 juni 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
  • Anmälningskod: KI-32001

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jessica Norrbom, jessica.norrbom@ki.se, 08-524 837 12

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen