Skip to main content

Människans fysiologi

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Du kan använda kunskaperna inom exempelvis annan vidareutbildning, forskning, sjukvård eller näringsliv. Kursen passar också bra för dig som studerar molekylärbiologi eller kemi, för dig som ska bli civilingenjör eller som läser annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara.

Kursen ges dels på campus Solna (tolv heldagar) och dels på distans via kursplattformen Canvas. Under campusdagarna genomförs vissa översiktsföreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer samt skriftliga och muntliga examinationer. Lärandeaktiviteter vid distansundervisningen innefattar förinspelade föreläsningar, web-föreläsningar "live", peer-to-peer learning, diskussionsfora, övningsquiz samt hemtentamen. Det avslutade projektarbetet genomförs gruppvis via lärplattformen.

Går du forskarutbildning inom biomedicin men saknar en medicinsk bakgrund kan kursen ge dig nödvändiga baskunskaper.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-31003

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jessica Norrbom, jessica.norrbom@ki.se, 08-524 83712

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen