HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv

  • 7,5 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Folkhälsovetenskap
  • Institutionen för global folkhälsa

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om, och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt sociobiologiskt perspektiv. Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation. Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot.

Vi samarbetar med hiv-organisationen Noaks Ark. Kursens föreläsningar/seminarier ges i deras lokaler centralt på Karolinska Institutet en kväll per vecka.

Anmälan VT24

  • 50%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 15 januari 2024 - 24 mars 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-32002

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Carla Sturm (kontakta i första hand), carla.sturm@ki.se, 072-3982782
Anna Mia Ekström (kursansvarig, kontakta i andra hand), anna.mia.ekstrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen