Kost och fysisk aktivitet som medicin

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Grundnivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Kvälls- och veckopress fylls ständigt av larmrapporter om vår kost och av bantnings- och motionstips, där dramatiska effekter utlovas på kort tid. Kursens syfte är att ge dig kunskaper kring kost, fysisk aktivitet och hälsa, byggda på en vetenskaplig grund så att du kan slå hål på myter och genomskåda ovetenskapliga råd inom området.

Kursen vänder sig i första hand till dig utan tidigare högskoleutbildning som vill få en introduktion i ämnet medicin från cellen till helkroppsperspektivet och från sjukt till frisk. Du kan komma direkt från gymnasiet eller till exempel vara verksam inom hälso- och sjukvård, näringsliv, politik, media eller skola.

Information om distansutbildningen

Inlärningsstöd via en lärplattform. Väl fungerande internetuppkoppling, dator med webbkamera samt mikrofon och hörlurar krävs. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter samt genom nätbaserad skriftlig tentamen. Obligatoriska webbaserade seminarier och redovisningar. Frivillig fysisk närvaro vid föreläsningar och seminarier (kvällstid).

Anmälan VT24

  • 25%, Distans, Undervisning på kvällstid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-32005

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Westerståhl, maria.westerstahl@ki.se, 08-585 865 09

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen