Statistiska metoder med R

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Grundnivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Behöver du kunna utföra och tolka statistiska analyser? Den här distanskursen ger dig praktiska färdigheter och en teoretisk bakgrund inom området. Vi går igenom statistikens grunder och all teori kopplas till praktiska övningar med statistikverktyget R. Eftersom R är ett så kallat open source-verktyg så kan du använda dina kunskaper på vilken arbetsplats som helst. Ledande forskare inom fält som livsvetenskaper, ekonometri och teknologi bidrar med mjukvarupaket till R, vilket gör att R ofta ligger före dyra kommersiella alternativ.

Information om distansutbildningen

Kursen ges helt på distans med lärarstöd via lärplattform.
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen via internet.

Anmälan HT23

  • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-31005

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Eric Rullman, eric.rullman@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen