Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap

  • 15 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Kursen innehåller en introduktion till forskning inom området, övar förmågan att att söka, kritiskt granska och reflektera över vetenskap samt att formulera vetenskapliga frågeställningar. Kursen ger även en möjlighet att själv genomföra ett mindre projekt. Därutöver tillkommer grunder i pedagogik och ledarskap med inriktning mot information och undervisning mellan kollegor samt att självständigt kunna leda den egna professionella utvecklingen i önskad riktning.

Anmälan HT22

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 29 augusti 2022 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-61017

Särskild behörighet

60 hp från biomedicinska analytikerprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Pernilla Lång, pernilla.lang@ki.se, 08-58582622

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen