Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska med en äldre utbildning och ger dig möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursen innehåller både vetenskaplig teori och metod samt planering och genomförande av ett examensarbete under handledning. Du kommer att få nödvändiga, grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik samt stöd i att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du att ha kompetens för att kunna följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Kursen innehåller 16 fysiska träffar, inklusive examination som sker skriftligt och muntligt på kursorten.

Anmälan VT21

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 18 januari 2021 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
  • Anmälningskod: KI-62013

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år i yrket. Bifoga tjänstgöringsintyg. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rebecca Popenoe, Rebecca.Popenoe@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen