Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid

  • 7,5 hp
  • Grundnivå
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en inblick i vårdens och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid, både på global och lokal nivå. Du introduceras till världshälsoorganisationens (WHO:s) hälsosystem-ramverk som hjälper dig att förstå byggstenarna som ingår i ett hälsosystem och hur de interagerar. Genom tillämpning av ramverket kommer du att lära dig hur vården är organiserad i olika länder och vilka utmaningar de står inför. Du kommer även att studera exempel från den svenska hälso- och sjukvårdskontexten som ger insyn i hur vårdpersonal organiserar och driver sin kliniska verksamhet. Ditt kreativa tänkande utmanas när du får möjlighet att skapa förslag på hur digitalisering kan tillämpas för att bemöta några av de vårdutmaningar som du identifierar under kursens gång.

Kursen ges på engelska och består av olika lärandeaktiviteter (bland annat föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten, individuella studier). Alla lärandeaktiviteter är till hög grad interaktiva och du förväntas att delta i alla planerade kurstillfällen.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 23 oktober 2023 - 24 november 2023
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-11007

Särskild behörighet

120 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller hälsoekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Natalia Stathakarou, natalia.stathakarou@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen