Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

  • 12 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurovetenskap

Kursen vänder sig till läkarstuderande som vill lära sig mer om - och utveckla sitt intresse för - forskning. Utbildningen sträcker sig över ett år; efter genomförd kurs är man behörig till FoLäk del 2, som sträcker sig över ytterligare ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid och sommarlov och ger dig grundläggande kunskaper i bl.a. vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och hur man kommunicerar vetenskap skriftligt och muntligt. Genom besök på KIs institutioner kommer du i kontakt med forskare som berättar om den allra senaste utvecklingen i olika medicinska forskningsfält. Under en månads praktikperiod (under sommaren) får du delta aktivt i verksamheten hos en av KIs många forskargrupper. Målet är att du efter genomgången utbildning skall vara väl förberedd för doktorandstudier, och kunna identifiera en lämplig handledare inom det område som särskilt intresserar dig.

Anmälan VT20

  • 25%, Undervisning på olika tider
  • Studieort: Solna
  • 20 januari 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62005

Särskild behörighet

30 högskolepoäng från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av sökandes gymnasiebetyg, högskoleprovsresultat, resultat från antagningsprov för FOLÄK 1, samt relevant yrkes - och/eller forskningserfarenhet. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 31 oktober 2019. Läs mer om antagningsprovet för FOLÄK 1 på läkarprogrammets webbsidor på courses.ki.se eller via länken studentinformation nedan. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hugo Zeberg, Hugo.Zeberg@ki.se
Ola Hermanson, ola.hermanson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen