Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

  • 12 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurovetenskap

Kursen vänder sig till dig som är läkarstuderande och som vill lära dig mer om och utveckla sitt intresse för forskning. Utbildningen sträcker sig över ett år. Efter genomförd kurs är du behörig till FoLäk del 2, som sträcker sig över ytterligare ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid och sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bland annat vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och vetenskap kommuniceras skriftligt och muntligt. Genom besök på KI:s institutioner kommer du i kontakt med forskare som berättar om den allra senaste utvecklingen i olika medicinska forskningsfält. Under en månads praktikperiod (under sommaren) får du delta aktivt i verksamheten hos en av KI:s många forskargrupper. Målet är att du efter genomgången utbildning ska vara väl förberedd för doktorandstudier.

Anmälan VT23

  • 25%, Undervisning på olika tider
  • Studieort: Solna
  • 06 februari 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62008

Särskild behörighet

28,5 högskolepoäng från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Läs mer om antagningsprov och meritvärdering för FOLÄK 1 på sidan Urval till Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1. Handlingar som styrker den sökandes meriter ska skickas in/laddas upp på "Mina sidor" på antagning.se i samband med anmälan (bifoga CV, motiveringsbrev (max 500 ord), samt intyg som styrker meriterna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 28 oktober 2022. Behöriga sökande får efter ansökningsperiodens slut en inbjudan till antagningsprovet. Antagningsprovet till 2023 års kurs kommer förrättas den 1 november 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ola Hermanson, kursansvarig, ola.hermanson@ki.se
Elinor Schüberg, kursadministratör, elinor.schuberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen