Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2

  • 18 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurovetenskap

Kursen vänder sig till läkarstuderande som vill lära sig mer om - och utveckla sitt intresse för - forskning. Utbildningen är en fortsättning på FoLäk del 1, och sträcker sig över ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid samt på sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bl.a. vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och hur man kommunicerar vetenskap skriftligt och muntligt. Under en längre praktikperiod som sker under sommaren får du delta aktivt i verksamheten hos en av KI:s många forskargrupper. Målet är att du efter genomgången utbildning skall vara väl förberedd för doktorandstudier.

Anmälan VT23

  • 25%, Undervisning på olika tider
  • Studieort: Solna
  • 06 februari 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62009

Särskild behörighet

Slutförd Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 1 (1QA121).

Urval

Platsgaranti för alla behöriga. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ola Hermanson, kursansvarig, ola.hermanson@ki.se
Elinor Schüberg, kursadministratör, elinor.schuberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen