Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2

  • 18 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurovetenskap

Kursen vänder sig till läkarstuderande som vill lära sig mer om - och utveckla sitt intresse för - forskning. Utbildningen är en fortsättning på FoLäk del 1, och sträcker sig över ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid samt på sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bl.a. vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och hur man kommunicerar vetenskap skriftligt och muntligt. Under en längre praktikperiod som sker under sommaren får du delta aktivt i verksamheten hos en av KI:s många forskargrupper. Målet är att du efter genomgången utbildning skall vara väl förberedd för doktorandstudier.

Anmälan VT24

  • 25%, Undervisning på olika tider
  • Studieort: Solna
  • 05 februari 2024 - 12 januari 2025
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62009

Särskild behörighet

Slutförd Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 1 (1QA121).

Urval

Platsgaranti för alla behöriga. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ola Hermanson, kursansvarig, ola.hermanson@ki.se
Elinor Schüberg, kursadministratör, elinor.schuberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen