Att arbeta med beteendeförändring

  • 7,5 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Psykologi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kunskaper om vad människor behöver göra för att må bättre eller uppnå sina mål gör ingen nytta om man inte också kan förmedla dem och hjälpa individer att förändra sina beteenden. Kursen tar upp grundläggande kunskap och tillämpningar inom ämnet psykologi som är relevanta och användbara för dig som i ditt yrke på olika sätt arbetar med att hjälpa människor att genomföra någon form av beteendeförändring. Fokus ligger på förståelse för mänskligt fungerande och beteende och du får under kursens gång även arbeta med ett eget förändringsarbete för att tillämpa de färdigheter som lärs ut. Även färdigheter i samtalsmetod och bemötande ingår.

Kursen vänder sig främst till dig som på olika sätt arbetar med att hjälpa andra att förändra beteenden. Det kan exempelvis vara psykologer, terapeuter, pedagoger, läkare, fysioterapeuter, dietister, socionomer, idrottsledare/tränare, arbetsledare inom olika organisationer med flera.

Anmälan HT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 31 augusti 2020 - 08 november 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61001

Särskild behörighet

60 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik, miljö- och hälsoskydd, idrott eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Sara Widén, sara.widen@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen