Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Hälsopsykologi är ett snabbt växande forsknings- och tillämpningsområde med kopplingar till bland annat psykologi, sociologi, medicin och vårdvetenskap. Ämnet är relevant för i stort sett allt som har med hälsa och sjukdom att göra. Inom hälsopsykologin beskrivs hur psykologiska, sociala, kulturella och beteendefaktorer hänger samman med hälsa och sjukdom. Mycket av litteraturen är på engelska. Kursen ger en introduktion till ämnet.

Information om distansutbildningen

Undervisningen sker genom online-föreläsningar och diskussioner. Kontrollera schema på kurswebben. Examination sker genom aktivt deltagande i regelbundna obligatoriskt online-diskussioner och en skriftlig inlämningsuppgift. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs. Lärarstöd via lärplattform.

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 27 mars 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-32003

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Richard Bränström, richard.branstrom@ki.se, 08-524 824 82

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen