Introduktion till klinisk neuropsykologi

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Obligatoriska träffar: Ja

Introduktion till klinisk neuropsykologi riktar sig mot dig som har praktisk erfarenhet av människor med kognitiv påverkan på grund av neurologiska eller neuropsykiatriska tillstånd, och som vill fördjupa dina kunskaper om sambandet mellan hjärna och beteende.

Syftet med kursen är att förmedla teoretiska kunskaper om neuroanatomi och hjärnans funktionella organisation samt dess förhållande till psykologiska funktioner och beteenden. Under kursens gång kommer vi att fokusera på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk. Vi kommer också att beskriva hur dessa funktioner påverkas under de vanligaste neurologiska tillstånden, såsom traumatiska hjärnskador, stroke, och degenerativa hjärnsjukdomar, och neuropsykiatriska tillstånd, såsom psykos, demens och substansmissbruk. I kursen beskrivs vanliga neuropsykologiska begrepp och tekniker, inklusive neuropsykologisk utredning. Vårt mål är att integrera grundläggande kunskaper om klinisk neuroanatomi med teorier om vanliga neurologiska tillstånd. Genom hela kursen kommer vi att varva teori med kliniska fallbeskrivningar.

Information om distansutbildningen

Undervisningsmoment sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Kursen utgår från studentaktiverande pedagogiska modeller där varje ämnesområde bearbetas först av studenterna själva och diskuteras interaktivt med varandra (peer-learning) via en digital lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Skriftlig tentamen sker i kursens lokaler.

Anmälan HT21

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-61030

Särskild behörighet

60 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap, pedagogik eller socialt arbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Janina Seubert, janina.seubert@ki.se, 08-524 824 71
Anna Miley Åkerstedt, anna.miley.akerstedt@ki.se, 08-524 824 71

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen