Infektioner och smittskydd

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: Ja

Den här kursen riktar sig till dig som är intresserad av infektioner och smittskydd och även till dig som funderar på en utbildning inom det medicinska området. Innehållet i kursen är högaktuellt, inte minst med tanke på den pågående pandemin med den virusorsakade sjukdomen covid-19 och dess stora konsekvenser på samhällsnivå. Du kommer att få en introduktion till infektioner och hur vårt immunförsvar fungerar. I kursen diskuteras också hur infektioner kan behandlas och förebyggas genom olika smittskyddsåtgärder. Även det växande problemet med multiresistenta bakterier kommer att tas upp under kursen. För att understryka vikten av olika professioners samspel inom infektion och smittskydd kommer lärare med olika professionsbakgrund att medverka.

Information om distansutbildningen

Kursen ges i huvudsak på distans och innehåller bland annat inspirationsföreläsningar av framstående forskare.
Det förekommer även ett fåtal campusträffar där du bland annat kommer att få möjlighet att utföra några enklare teoristöttande laborationer inom smittskydd och hygien. Majoriteten av arbetet utgår från vår digitala lärplattform i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursen kommer att examineras genom skriftlig digital tentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer. Den digitala tentamen sker på campus.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 2
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-31001

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 2
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 15 januari 2024 - 29 mars 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-32003

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Annica Lindkvist, annica.lindkvist@ki.se, 08-524 83746

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen