Introduktion till psykologi

 • 15 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Introduktion till psykologi ger dig en inblick i några av psykologins viktigaste områden, med fokus på människans beteende, tankar, och känslor. Frågor om vad som händer i hjärnan när vi blir rädda, om varför vi kommer ihåg vissa saker men inte andra, om vi kan gå från att vara blyga i barndomen till att vara utåtriktade i vuxenlivet, och hur arv och miljö samspelar för att forma oss till de vi är, är frågor som kommer att belysas. Vi kommer att behandla områden som evolutionspsykologi, perception, inlärning och minne, kognition, emotioner, personlighet, och psykologiska störningar, men även ge en grund i tolkning och förståelse av vetenskapliga metoder.

Information om distansutbildningen

Undervisningen sker på distans via lärplattformen Canvas och Zoom med lärarledda föreläsningar och seminarier som följs upp med gemensamma diskussioner och frågestunder. Kontrollera schema på kurswebben. Examination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen via internet.

Anmälan HT22

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-31003

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-32005

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Artin Arshamian, Artin.Arshamian@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen