Introduktion till psykologi

 • 15 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Introduktion till psykologi ger dig en inblick i några av psykologins viktigaste områden, med fokus på människans beteende, tankar, och känslor. Frågor om vad som händer i hjärnan när vi blir rädda, om varför vi kommer ihåg vissa saker men inte andra, om vi kan gå från att vara blyga i barndomen till att vara utåtriktade i vuxenlivet, och hur arv och miljö samspelar för att forma oss till de vi är, är frågor som kommer att belysas. Vi kommer att behandla områden som evolutionspsykologi, perception, inlärning och minne, kognition, emotioner, personlighet, och psykologiska störningar, men även ge en grund i tolkning och förståelse av vetenskapliga metoder.

Information om distansutbildningen

Undervisningen sker på distans via lärplattformen Canvas och Zoom.
Föreläsningarna kommer att vara förinspelade eller spelas in, vilket betyder att man kan se på dem när man vill. Obligatoriska lärarledda, schemalagda seminarier på distans följs upp med gemensamma diskussioner och frågestunder, kontrollera schema på kurswebben. Missade obligatoriska seminarier kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Examination sker genom inlämningsuppgifter i anslutning till seminarierna och en digital tentamen på distans.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-31003

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Artin Arshamian, Artin.Arshamian@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen