Introduktion till kognitiv neurovetenskap

 • 15 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Introduktion till kognitiv neurovetenskap ger dig en inblick i ett av de mest snabbväxande områdena inom psykologi, nämligen det om hur hjärnan möjliggör våra mentala processer. Frågor om vad som händer i hjärnan när vi tittar på ett ansikte, vilka delar av hjärnan som aktiveras när vi försöker komma ihåg vad som hände tidigare under dagen, och vilken hjärnavbildningsmetod som bäst speglar hjärnans funktion, är frågor som kommer att belysas. Under kursens gång kommer vi att behandla hjärnans anatomi, neurovetenskapliga metoder, kognitiva funktioner, som uppmärksamhet, minne, kommunikation, och medvetande, och hur dessa funktioner är representerade i hjärnan, men också beröra vilka konsekvenser demenssjukdomar och traumatiska hjärnskador kan ha på beteende och hjärna.

Information om distansutbildningen

Kursen ges på distans med schemalagda on-lineföreläsningar och lärarstöd via lärplattform. Vissa undervisningstillfällen är obligatoriska och kräver deltagande live, kontrollera schemat på kurswebben. Ej obligatoriska föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter och digital tentamen på distans.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-32004

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Janina Seubert, Janina.Seubert@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen