Medicin för journalister

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Medicin
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Covid-19 pandemin har satt fokus på journalistikens uppgift att granska och förmedla samhällsviktiga händelser och information. Det här är en krävande uppgift där journalistens informationsunderläge ibland kan vara en försvårande faktor. Syftet med den här kursen är att deltagarna skall utveckla kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom medicin, hälsa och vetenskap. Kursen kan bidra till att ytterligare skärpa deltagarnas egen yrkesskicklighet och till att ge inblick i den senaste utvecklingen inom forskning kring medicin och hälsa.

Kursens syfte är att deltagarna skall utveckla kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom medicin, hälsa och vetenskap.

Information om distansutbildningen

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik. 
Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Arbetet under kursen bedrivs både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Anmälan HT21

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-61039

Särskild behörighet

60 högskolepoäng och ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som journalist (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Carl Johan Sundberg, carl.j.sundberg@ki.se, 0705176886
Lena Hanson, lena.hanson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen