Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Grundnivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Detta är en kurs för dig som är intresserad av människans sjukdomar, deras uppkomst, hur dessa kan diagnosticeras, och vad man forskar på inom dessa sjukdomar. I Hans Roslings spår undersöker vi olika sjukdomsgrupper utifrån ett globalt perspektiv samt söker och värderar information som du kan lita på i sann "Factfulness" anda.  I kursen fokuserar vi på generella principer för sjukdomsprocesser såsom inflammation, infektion och tumörutveckling. Kursen innehåller även fördjupade exempel på sjukdomstillstånd och metoder för diagnostik och uppföljande mätning av sjukdom. Kursen passar både dig som vill lära dig mer om medicin och även dig som funderar på att läsa en utbildning inom det medicinska området. Kursen erbjuder även en rad forskningsbaserade föreläsningar för att vidare inspirera dig till att vilja veta mer om hur man kan fortsätta att fördjupa sig efter en medicinsk utbildning och vad som man forskar om idag inom dessa sjukdomsområden.

Kursen ges på distans via den digitala lärplattformen Canvas och med online-föreläsningar och seminarier via Zoom.

Information om distansutbildningen

10 online-träffar, inklusive examinationstillfället varav 3 online-träffar är obigatoriska. Kursen erbjuder online-föreläsningar, inspelade föreläsningar och lärarstöd via vår lärplattform i Canvas. Av dig som student krävs ett aktivt deltagande i diskussioner, seminarier och föreläsningar under kursens online-träffar. För att kunna delta så är en fungerande nätuppkoppling därför viktig. Utöver nämnda online-träffar, så ska även ett grupparbete (fördjupning i en vald sjukdom eller sjukdomsgrupp) utföras, samt eget arbete med att läsa Roslings “Factfulness” och reflektera kring det du läst individuellt, och kunna dela dina reflektioner med dina peers under ett bokseminarium.
För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i presentations-online momentet, i bok-seminariet, samt deltagande i majoriteten av de tema-dagar som anordnat. Utöver detta så behöver studenten få godkänt på en kort övergripande digitalexamen, samt godkänt på den skriftliga inlämningen av det grupparbete som gruppen genomfört.

Anmälan HT23

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-31002

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Veronika Tillander, veronika.tillander@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen