Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap
 • Institutionen för laboratoriemedicin

Kursen ger dig grundläggande kunskap om orsaker till sjukdomsbild samt behandlingar vid allvarliga sjukdomar av stor betydelse för folkhälsan. Under kursen diskuteras grundläggande patofysiologiska principer, tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt diabetes. 

Kursen riktar sig till dig utan tidigare högskoleutbildning och som önskar en introduktion till ämnet sjukdomslära (patofysiologi). Kursens innehåll förmedlas genom både webbaserade läraktiviteter och max sex utbildningsdagar som är förlagda på campus. De campusförlagda dagarna innehåller liveföreläsningar, workshops och examinationer. Kursen förutsätter att du har kunskap om den friska människokroppen, exempelvis från studier inom vård- och omsorgsprogrammet.

Information om distansutbildningen

Kursen är en distanskurs omfattande 10 veckor under höstterminen med kursstart i november. Kursen genomföras via vår lärplattform Canvas. Kursen har utöver examinationerna i Canvas inga obligatoriska digitala träffar. De läraktiviteter, utöver examinationer, som är schemalagda (seminarier, föreläsningar etc.) deltar du i vid behov.Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 06 november 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-31000

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rosita Christensen, rosita.christensen@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen