Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Grundnivå
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

I den här kursen får du en grundläggande introduktion till metod. Kursen berör dels kvantitativ och kvalitativ metod, samt även hur kombinationen av både kvantitativ och kvalitativ metod, så kallad mixed-metods, kan användas i praktiken. Mixed-methods är en viktig metodologi för att fånga en helhetsbild i medicinska studier och är mer och mer populär. Under kursen fokuserar vi på att, på ett grundläggande och stegvis sätt, förstå hur kvantitativ, kvalitativ och mixed methods kan användas i praktiken i en forskningsstudie. Vi rör oss från design och forskningsfråga till datainsamling, analys och validitet/tillförlitlighet till studiens resultat. Vi varvar också teori, exempel och uppgifter för att testa på själva under kursen. Efter kursen har du en bred bas i metodkunskap. Kursens kan anpassas till din egen nivå av förkunskaper och passar därför både dig som är nybörjare på metod och dig som vill veta mer inför ett t.ex. uppsatsarbete.

Information om distansutbildningen

Samtlig undervisning på kursen, föreläsningar och seminarier, genomförs digitalt via zoom. Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs. Föreläsningarna spelas inte in utan genomförs över zoom vid angiven tid i schemat (dagtid ofta måndag och torsdag eftermiddag). Seminarier är interaktiva med varierande uppgifter, och diskussion och problemlösning sker både i mindre grupper och storgrupp där du förväntas delta aktivt (kamera och mikrofon påslaget). 4 av 7 seminarier är obligatoriska att delta i (valfritt vilka 4, men du bör delta vid seminarium 1 för att kunna tillgodogöra dig kursen på ett bra sätt), liksom presentation av individuellt arbete.

Kursen är baserad i lärplattformen Canvas och du som student behöver göra dig bekant med denna för att kunna ta del av material och moment på kursen. Om du inte tidigare har studerat via Canvas är det bra om lär känna Canvas funktioner, här finns en guide för att lära känna Canvas https://utbildning.ki.se/larplattformen-canvas-for-digsom-ar-student

Anmälan HT23

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 02 oktober 2023 - 10 december 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61026

Särskild behörighet

Minst 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Norman, asa.norman@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen