Människans fysiologi

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur människokroppen fungerar och hur vävnader och organ samverkar under normala betingelser. Du kan använda kunskaperna inom exempelvis annan vidareutbildning, forskning, sjukvård eller näringsliv. Kursen passar också bra för dig som studerar molekylärbiologi eller kemi, för dig som ska bli civilingenjör eller som läser annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara. Går du forskarutbildning inom biomedicin men saknar en medicinsk bakgrund kan kursen ge dig nödvändiga baskunskaper.

Kursen ges till viss del på distans. Kursen ges i "blended learning" format vilket inkluderar föreläsningar, peer-to-peer learning, diskussionsforum, quiz, seminarier och humanlaborationer.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-31004

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Alternativt kursen Fysiologi - en introduktion 7,5 hp.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Tomas Schiffer, tomas.schiffer@ki.se
Jessica Norrbom, jessica.norrbom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen