Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och hälsa

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen ger en introduktion till hållbar utveckling utifrån de tre domänerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, hur de samverkar och skapar förutsättningar för mänsklig hälsa och välbefinnande. Ämnet diskuteras ur såväl globalt som lokalt perspektiv och inkluderar frågor som rör planetära gränser, jämlikhet och internationell rättvisa.

Vi diskuterar den omställning som behövs för hållbar utveckling, och vad som gjorts för att främja internationellt samarbete inklusive Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Vi tar även upp psykologiska mekanismer som kan hindra respektive skapa förutsättningar för förändring och hur denna kunskap kan användas för att utforma insatser som främjar hållbar utveckling.

Innehåll och upplägg syftar till att du ska utveckla nyckelfärdigheter för att främja hållbar utveckling, såsom systemförståelse, kritiskt och etiskt tänkande, förmåga att skapa visioner och kunna reflektera över din egen roll för samhällsutvecklingen.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med KI:s webbaserade lärplattform (Canvas) som bas. I kursen ingår åtta obligatoriska schemalagda digitala kursträffar på Zoom, egna studier samt nätbaserade studieuppgifter, individuellt och i grupp. Schemalagd undervisning är förlagd på torsdagar med start 31 augusti och kursen avslutas med tentamen 2 november.

Examination sker genom inlämningsuppgifter i lärplattformen samt en skriftlig tentamen på plats (!) på Karolinska Institutet. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum och tider för schemalagda träffar on-line. Tillgång till dator med internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61027

Särskild behörighet

Minst 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Sara Widén, sara.widen@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen