Naturläkemedel och komplementärmedicin

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Obligatoriska träffar: Ja

Två av fem svenskar använder växtpreparat av något slag. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område.

Denna kurs syftar till att ge dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande växtpreparaten, dels ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, dels ur ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa preparat används i olika sammanhang och kulturer.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd ges via en lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom nätbaserade seminarier och inlämningsuppgifter.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 25 mars 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62019

Särskild behörighet

90 hp inom hälso- och sjukvård eller farmaci. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Johanna Hök Nordberg, johanna.hok@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen