Aktivitetsvetenskap 1

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Arbetsterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som arbetar som arbetsterapeut och ger fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Kursen behandlar ursprunget till disciplinen, dess relation till arbetsterapi och aktivitetsinriktad intervention samt viktiga koncept inom aktivitetsvetenskap. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att göra en teoretisk analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd via en lärplattform. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter samt genom nätbaserad litteraturtentamen. 4 kursträffar à 2-3 dagar.

Anmälan VT22

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 17 januari 2022 - 05 juni 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
 • Anmälningskod: KI-62000

Särskild behörighet

Kandidatexamen i arbetsterapi. Alternativt arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hans Jonsson, Hans.Jonsson@ki.se, 08-524 838 76

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen