Aktivitetsvetenskap 1

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Arbetsterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som arbetar som arbetsterapeut och ger fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Kursen behandlar ursprunget till disciplinen, dess relation till arbetsterapi och aktivitetsinriktad intervention samt viktiga koncept inom aktivitetsvetenskap. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att göra en teoretisk analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap.

Information om distansutbildningen

4 kursträffar à 2-3 dagar. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus. Lärarstöd via en lärplattform. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter samt genom nätbaserad litteraturtentamen. 

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62000

Särskild behörighet

Kandidatexamen i arbetsterapi. Alternativt arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lisette Farias Vera, lisette.farias.vera@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen