Aktivitetsvetenskap 1

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Arbetsterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg som är intresserad av fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Kursen behandlar a) ursprunget till aktivitetsvetenskap, b) viktiga begrepp inom aktivitetsvetenskap, samt c) dess relation till aktivitetsinriktade interventioner eller forskning som inriktas på att möjliggöra social delaktighet, aktivitetsutförande, och skapa förutsättningar för att öka hälsa och välbefinnande på individ- eller befolkningsnivå. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att göra en teoretisk analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap.

Information om distansutbildningen

6 online kursträffar/dagar (föreläsningar och seminarier).
Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar. Lärarstöd via en lärplattform (CANVAS och ZOOM). Examination sker genom 2 gruppuppgifter och 1 individuella uppgifter (individuell redovisning av tilldelad artikel, gruppdiskussion av ett aktuellt område inom aktivitetsvetenskap, och gruppanalys av ett aktivitetsvetenskap begrepp) samt genom två individuella skriftliga examinationsuppgifter: a) teoretisk analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap, och b) svara på antal frågor av essätyp som anknyter till kurslitteraturen (nätbaserad).

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62000

Särskild behörighet

Kandidatexamen i arbetsterapi. Alternativt arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lisette Farias Vera, lisette.farias.vera@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen