Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan tillämpa ett psykosomatiskt perspektiv i samverkan med andra yrkeskategorier i multidisciplinära team. Kursen innehåller psykosomatisk teoribildning, kroppsligt meningsskapande, existentiellt och fenomenologiskt perspektiv på hälsa, affekt- och kroppsmedvetenhet. Därutöver ges en orientering i ett compassionfokuserat förhållningssätt samt kroppsterapeutiska och affektfokuserade interventioner. Stor vikt läggs vid interprofessionell samverkan.

Information om distansutbildningen

Kursen ges under 10 veckor med 6 digitala kursträffar plus examinationstillfället. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line. Förutom de schemalagda dagarna ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Anmälan HT23

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 06 november 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61019

Särskild behörighet

Minst 120 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut-, audionom-, dietist-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast-, fysioterapeut- eller socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp), Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Marie Weigardh, marie.weigardh@ki.se, 070-91 86 197

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen