Tillämpad beteendemedicin i primärvården

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursen, som ges digitalt, ger dig ökad kunskap om beteendemedicinska verktyg som kan användas för att stödja patienter med många olika sjukdomstillstånd till hälsosam beteendeförändring. Du lär dig att arbeta effektivt genom korta interventioner. Du ökar också din förmåga till interprofessionell kommunikation och samarbete kring en patient.

I kursen ingår att du tillsammans med en kurskamrat från annan yrkesbakgrund träffar en primärvårdspatient, sammanlagt tre gånger. Därtill deltar du i seminarier om att möta patienter med stressrelaterad ohälsa, depression, ångest, övervikt, smärta eller sömnproblem. Motiverande samtal (MI) är ett viktigt inslag i kursen.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 6 schemalagda digitala kursträffar och ett kort intromöte och en halvdag för examination. Observera att det krävs minst 80% närvaro vid dessa kursträffar. Därutöver ingår eget arbete och grupparbete på lärplattformen Canvas. I grupparbetet ingår att du tillsammans med en kurskamrat träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen. Dessa patientmöten sker i det format som klinikens rutiner föreskriver och innebär oftast fysiska möten.

Anmälan HT23

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 20 november 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61048

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 22 april 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62031

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anne H Berman, anne.h.berman@ki.se, 070-424 53 60
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se, 070-551 14 50

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen