Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Syftet med kursen är att öka kunskapen om bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag. Efter avslutad kurs ska du kunna göra en bedömning av gångförmågan med hjälp av relevanta metoder och bedömningsinstrument samt kunna analysera faktorer som påverkar gångförmågan. Undervisningen sker främst på campus i Solna, men några träffar kan ske över Zoom.

Anmälan HT23

  • 75%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 02 oktober 2023 - 19 november 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61005

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnast-, fysioterapeut-, läkar-, ortopedingenjörs- eller idrottslärarexamen. Alternativt en kandidatexamen i podiatri. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Josefine Eriksson Naili, josefine.naili@ki.se
Eva Weidenhielm Broström, eva.brostrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen