Skip to main content

Examensarbete för masterexamen i logopedi

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Logopedi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

I denna kurs ska du, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla steg i forskningsprocessen. Den genomförda studien ska leda till ett manus som skrivs på engelska. Manuset ska i omfattning och kvalitet motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Dessutom ska du författa en projektplan med den egna studiens resultat som utgångspunkt.

Anmälan HT19

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 05 september 2019 - 06 juni 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-61010

Särskild behörighet

Logopedexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet logopedi på avancerad nivå samt 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå inklusive vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 17 maj 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nina Risti, nina.risti@ki.se, 08-524 88951
Anette Lohmander, anette.lohmander@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen