Skip to main content

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter om fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med neurologiska funktionshinder. Kursen tar upp nervsystemets funktion, fysioterapi vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, perifera pareser, muskelsjukdomar samt ryggmärgsskador.
Kursen genomförs med sex kursträffar à två dagar, sammanlagt 12 dagar. Mellan kursträffarna finns tid för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter och uppgifter på kurswebbplatsen.

Anmälan VT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62009

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Charlotte Ytterberg, charlotte.ytterberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen