Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysioterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter om fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med neurologiska funktionsnedsättningar. Kursen tar upp nervsystemets funktion, fysioterapi vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, perifera pareser, muskelsjukdomar samt ryggmärgsskador.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs digitalt med 6 schemalagda kursträffar on-line under två dagar, sammanlagt tolv dagar. Närvaro vid alla kursträffar är obligatorisk och schemaläggs under dagtid enligt svensk tid. Kontrollera kurswebben för schema. Mellan kursträffarna genomförs eget arbete med inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter och uppgifter på kurswebbplatsen. Tillgång till dator med kamera, mikrofon och internet krävs.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62012

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Charlotte Ytterberg, charlotte.ytterberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen